Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Service24syv ApS:

1. Generelt

Disse handelsbetingelser gælder for alle køb og salg af varer og tjenester mellem Service24syv ApS (herefter benævnt “virksomheden”) og kunden.
Ved at indgå en handel med virksomheden accepterer kunden disse betingelser.

2. Priser

Priser Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er eksklusive moms, medmindre andet er angivet. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre priserne med 30 dages varsel, dog vil prisen på det tidspunkt for bestillingen være gældende for kunden. Alle priser reguleres årligt 1 marts jvf. Nationalbankens netto indeks.

3. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser Betaling for varer eller tjenester skal ske indenfor 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Ved forsinket betaling kan der pålægges der renter i henhold til renteloven. Ved manglende betalingsvilje kan der pålægges rente, rykkergebyr og kompensationsgebyr. Der søges altid en mindelig løsning før en eventuel inkassosag

4. Levering

Leveringstidspunktet for varer eller tjenester vil være angivet ved bestillingen eller aftalt mellem parterne. Virksomheden bestræber sig på at levere inden for den angivne tid, men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser, der skyldes omstændigheder uden for virksomhedens kontrol.

5. Reklamationer og returret

Kunden skal straks ved modtagelsen af varer eller tjenester undersøge, om der er fejl eller mangler. Eventuelle reklamationer skal fremsættes skriftligt inden for rimelig tid efter modtagelsen. Virksomheden vil efter eget skøn enten reparere, erstatte eller refundere købesummen for fejlbehæftede varer eller tjenester.

6. Ansvarsfraskrivelse

Virksomheden påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab, skader eller følgeskader, som kunden eller tredjepart måtte lide som følge af brugen af varer eller tjenester leveret af virksomheden.

7. Force majeure

Hvis virksomheden hindres i at opfylde sine forpligtelser på grund af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, naturkatastrofer, strejker, lockouts eller lignende omstændigheder uden for virksomhedens kontrol, er virksomheden fritaget for ansvar og kan opsige handlen uden varsel.

8. Lovvalg og tvisteløsning

Enhver tvist mellem parterne, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret og ved de danske domstole.

Disse handelsbetingelser udgør den fulde aftale mellem Service24syv ApS og kunden og erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler eller erklæringer vedrørende emnet.